فیلم های آموزشی ما ...

پیش گفتار 

در این دوره قصد داریم شما را به وسیله فیلم های آموزش RPA با یک ابزار برجسته اتوماسیون فرایند روباتیک (uipath) آشنا کنیم . این دوره به شما کمک میکند تا با ابزار های این نرم افزار آشنا شده و بتوانید جهت بهبود کسب و کار خود از آن نهایت استفاده را ببرید. همچنین نشان می دهد که چگونه از فلوچارت ها برای مستندسازی فرآیندهای سازمانی، نحوه رسیدگی به خطاها، نحوه برنامه ریزی و مدیریت ربات های نرم افزاری خود با Orchestrator و موارد دیگر استفاده کنید. پس فرصت را از دست ندهید …

مقدمات Rpa (آموزش Rpa – جلسه اول)

آشنایی با محیط نرم افزار(آموزش RPA – جلسه دوم)

 DataBase(آموزش RPA – جلسه سوم)

Guess Number(آموزش RPA – جلسه چهارم)

پروژه فاکتور(جلسه پنجم)

calculator(جلسه ششم)

طراحی ربات Browser(جلسه هفتم)

تفکیک پرونده(جلسه هشتم)

Flow Chart(جلسه نهم)

واکسیناسیون(جلسه دهم)

Data scraping(جلسه یازدهم)

هسته اصلی این تیم در سال 94 و با حضور کارشناسانی با تجربه کار در حوزه معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها شکل گرفت که همگی بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPMS و RPA متمرکز شده اند.

خدمات ما

ارتباط با ما

صفحات اجتماعی ما