با ما در ارتباط باشید...

هسته اصلی این تیم در سال 94 و با حضور کارشناسانی با تجربه کار در حوزه معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها شکل گرفت که همگی بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPMS و RPA متمرکز شده اند.

خدمات ما

ارتباط با ما

صفحات اجتماعی ما