Uncategorized

نوامبر 9, 2022

Automation Vs. orchestration

Automation Vs. orchestration فرق بین آنها چیست ؟ کدام یک بیشتر برای کسب و کارتان سود دارد؟ امروزه سازمان ها در تلاش برای ایجاد چابکی و بهبود در سیستم های خود هستند و در این مسیر بیشتر آنها به سمت اتوماسیون های فرآیندی روی آورده اند. همانطور که محبوبیت این […]
ژوئن 24, 2020

Uipath در رقابت جهانی

رتبه نخست برای uipath در میان نرم افزار های RPA محور… با توجه به عملکرد خوب نرم افزار UIPATH در سال های گذشته مورد توجه موسسه های تحقیقاتی بزرگ جهان قرار گرفته است.     استقبال از این ابزار دوست داشتنی در کشور ما نیز روز به روز در حال افزایش […]